Code Banken

Sinds 1 januari 2010 is de Code Banken van kracht. Deze gedragscode is het antwoord van debanken op de begrijpelijke onrust in de samenleving over de internationale financiële crisis. Zij bevatonder meer uitgangspunten voor betere beheersing van risico en een verantwoord beloningsbeleidbij banken. De Code Banken stelt het belang van de klant centraal en draagt bij aan stabiliteit van deNederlandse economie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de Code opgesteld opadvies van de commissie-Maas. Deze commissie, die is ingesteld door de banken, heeft uitvoerig deoorzaken van de financiële crisis onderzocht en aanbevelingen gedaan. De Code draagt bij aan aanblijvende duurzame veranderingen bij banken. Zo werken banken samen hard aan het vertrouwen in de banksector.

Op de code banken is het ''Comply or Explain'' beginsel van toerpassing. Met het oog op dit beginsel, is de toepassing van de Code Banken door Anadolubank Nederland N.V. gepubliceerd op 09.05.2014.

The Application of the Banking Code by Anadolubank N.V.

Remuneratie

In lijn met de corporate governance code die Anadolubank Nederland N.V. vrijwillig volgt,
heeft de bank een remuneratie beleid dat voldoet aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Remuneratie Polis

 
Copyright © 2007 ANADOLUBANK N.V.