Corporate Governance

Code Banken / Toekomstgericht Bankieren

De Code Banken is ingevoerd per 1 januari 2010 door Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), als gevolg van de financiële crisis die plaatsvond in 2008. Deze code plaatst het belang van de cliënt centraal  en werd ingevoerd om het vertrouwen te herstellen in banken.

Door de invoering begin 2015 van een Sociaal statuut, een update van de Code Banken en de implementatie van een Bankier's eed, (met de daarbij behorende gedragsregels en een disciplinair systeem)  heeft de Nederlandse Vereniging van Banken laten zien waar zij voor staat en wie zij verantwoordelijk voor de lopende vernieuwingsproces houden:  individuele banken en als een industrie in het hart van de gemeenschap.

Het Sociaal statuut, de Code Banken en de gedragsregels in verband met de Bankiers eed  vormen samen een pakket genaamd Toekomstgericht Bankieren . Het Sociaal statuut beschrijft de voorkeurs positie van de sector als geheel in de samenleving en de gemeenschappelijke waarden van de sector. De Code Banken waarborgt behoorlijk bestuur bij elke bank en de gedragsregels maken de verantwoordelijkheid van elke individuele werknemer bij de bank expliciet.Deze bouwstenen visualiseren de wijze waarop the sector een ethisch verwantwoord, client georienteerd en duurzame sector wil worden.Het Toekomstgericht Bankieren pakket wordt onderschreven door alle leden van de NVB. Anadolubank Nederland N.V. is lid van de NVB.

Remuneratie

In lijn met de door de NVB uitgegeven Verklaring Toekomstgericht Bankieren, welke de vernieuwde Code Nederlandse Banken omvat, heeft de Bank een Remuneratie beleid. Klik hier om de Policy te openen