Forfaiting

Wat is forfaiting?

Anadolubank Nederland N.V. handelt de openstaande vorderingen geresulteerd in goederen, diensten of transacties van activa zonder verhaal. Naast activa typen, wissel, promesse en documentair accreditief omvat het ook handel in gesyndiceerde leningen.

Onze Producten:

  • Deelneming bank en zakelijk gesyndiceerde leningen.
  • Bilaterale leningen bank.
  • Bewerkstelliging en handel in orderbrieven en wissels.
  • Bewerkstelliging wholesale funding.
  • Ondersteuning Trade Finance activiteiten in verband met banken.
  • Oprichting, beheer en waarneming relatie met tegenpartijen.

SSI Details

EUR

Swift ANDLNL2A Direct via TARGET2
Acc Name Anadolubank Nederland N.V.  
Product Geldmarkt, Deviezen  


EUR

Bank ING BELGIUM
Swift BBRUBEBB010 
Acc Name Anadolubank Nederland N.V.
Acc No 301-0104499-14
Product Commerciële betaling


USD

Bank Wells Fargo Bank, N.A. New York, U.S.A.
Swift ANDLNL2A
Acc Name Anadolubank Nederland N.V.
Acc No 2000193005525
Product Betaling aan derden, Commerciële betaling, Geldmarkt, Deviezen


TRY

Bank Anadolubank A.S., Istanbul
Swift ANDLTRIS 
Acc Name Anadolubank Nederland N.V.
Acc No 9159-248314-4
Product

Betaling aan derden, Commerciële betaling, Geldmarkt, Deviezen


GBP

Bank Bank of Beirut (UK) Ltd.
Swift BRBA GB 2L 
Acc Name Anadolubank Nederland N.V.
Acc No 01 160 932620 00
IBAN GB90BRBA23084793262003
Product Geldmarkt, Deviezen, Commerciële betaling


RUB

Bank

Closed Joint Stock Company ISBANK TIN9909392697

Swift ISBKRUMM
Acc Name Anadolubank Nederland N.V.
Acc No

30111810800000000010

Corresp.acc 30101810800000000624 MGTU-4 of the
Bank of Russia BIC 044579624
INN 7706195570
Product Geldmarkt, Deviezen, Betaling aan derden, Commerciële betaling