Wet Persoonsgegevens

Deze website wordt beheerd door Anadolubank Nederland N.V.

Zodra u deze website bezoekt, kan Anadolubank Nederland N.V. uw persoonlijke gegevens verwerken. Dit betreft de gegevens die u hebt ingevuld in de website. Uw privacy is gegarandeerd, gerespecteerd, en beschermd, omdat Anadolubank Nederland N.V. grote waarde hecht aan en de belangrijkheid van de navolging van de “Wet bescherming persoonsgegevens” en de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen”.

Anadolubank Nederland N.V. verzamelt en verwerkt informatie betreffende klanten en bezoekers van deze website in relatie tot een effectief en efficiënt beheer en bekijkt of deze website voldoende beantwoord aan de wensen van haar relaties. Anadolubank Nederland N.V. en haar groepsmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Anadolubank Nederland N.V. is gebonden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze Gedragscode kunt u vinden op nvb.nl. Het verwerken van persoonlijke gegevens is met name gericht op:

  1. Beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten, beoordelen en uitvoeren van overeenkomsten en uitvoeren van betaalopdrachten.
  2. De mogelijkheid om informatie aan te bieden inzake producten en diensten van Anadolubank Nederland N.V. en de mogelijkheid om andere promotionele activiteiten uit te voeren.
  3. De mogelijkheid om informatie te analyseren vrijgegeven door u ten behoeve van statistische doeleinden.

Volgens de gegevens, zullen we mogelijkheid hebben u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke wijzigingen met betrekking tot het gebruik van de website. Het is onnodig te melden dat uw persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven of worden verkocht aan derde partijen zonder uw expliciete toestemming, uitgezonderd:

  1. Anadolubank Nederland N.V. is wettelijk verplicht dit te doen.
  2. De noodzakelijkheid vloeit voort uit verplichtingen die Anadolubank Nederland N.V. aangaat of heeft aangegaan met u.
  3. Het wordt beschouwd als noodzakelijk met als doel het beschermen van de integriteit van het financiële systeem.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien ?

Wij kunnen u een overzicht sturen met de gegevens die wij van u hebben. Stuur uw verzoek aan:

Anadolubank Nederland N.V.

Officia I

De Boelelaan 7

1083 HJ Amsterdam

Onderteken uw verzoek en zend een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) mee.

Kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren ?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u Anadolubank Nederland N.V. vragen de gegevens aan te passen. Neem daarvoor contact op met ons Call Center, 0900 – 5171900

Anadolubank Nederland N.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de informatie in deze Privacy Statement. Het heeft de voorkeur regelmatig deze Privacy Statement te checken zodat u geïnformeerd blijft over mogelijke wijzigingen.

Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine databestandjes die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website. De informatie uit dit bestandje kan bij uw volgende bezoek aan dezelfde webpagina weer worden teruggestuurd naar deze website, zodat de website uw computer kan herkennen.