en
Anadolubank
Anadolubank  ›  Corporate Governance
Corporate Governance Corporate Governance

Corporate Governance

Regelgeving

De wettelijke bedrijfsregels in Nederland zijn vastgelegd in de statuten van Anadolubank Nederland N.V.

Er zijn aparte statuten voor de Raad van Bestuur van Commissarissen, voor medewerkers en derde partijen die samenwerken met Anadolubank Nederland N.V. , waarin een Gedragscode is vastgesteld met de normen voor professioneel gedrag. Onze medewerkers zijn daarnaast onderworpen aan uitgebreide bestuurlijke beleidslijnen en procedures, variërend van klokkenluidersprocedures tot inzake beleidsconflicten.

Code Banken / Toekomstgericht Bankieren

De Code Banken is ingevoerd per 1 januari 2010 door Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), als gevolg van de financiële crisis die plaatsvond in 2008. Deze code plaatst het belang van de cliënt centraal en werd ingevoerd om het vertrouwen te herstellen in banken.

Door de invoering begin 2015 van een Sociaal statuut, een update van de Code Banken en de implementatie van een Bankier's eed, (met de daarbij behorende gedragsregels en een disciplinair systeem) heeft de Nederlandse Vereniging van Banken laten zien waar zij voor staat en wie zij verantwoordelijk voor de lopende vernieuwingsproces houden: individuele banken en als een industrie in het hart van de gemeenschap.

Het Sociaal statuut, de Code Banken en de gedragsregels in verband met de Bankiers eed vormen samen een pakket genaamd Toekomstgericht Bankieren . Het Sociaal statuut beschrijft de voorkeurs positie van de sector als geheel in de samenleving en de gemeenschappelijke waarden van de sector. De Code Banken waarborgt behoorlijk bestuur bij elke bank en de gedragsregels maken de verantwoordelijkheid van elke individuele werknemer bij de bank expliciet.Deze bouwstenen visualiseren de wijze waarop the sector een ethisch verwantwoord, client georienteerd en duurzame sector wil worden.Het Toekomstgericht Bankieren pakket wordt onderschreven door alle leden van de NVB. Anadolubank Nederland N.V. is lid van de NVB. Klik hier om de Code Banken te openen.

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden aan kleine bedrijven in relatie tot bankfinanciering, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (of "NVB") een Gedragscode Kleinzakelijke Financieringen opgesteld voor leningen aan kleine bedrijven. Anadolubank Nederland NV verklaart hierbij dat het voldoet aan deze code vanaf 1 juli 2018. Klik hier om de volledige tekst van de code te openen.

Remuneratie

In lijn met de door de NVB uitgegeven Verklaring Toekomstgericht Bankieren, welke de vernieuwde Code Nederlandse Banken omvat, kunt u hier de Remuneratie Policy van Anadolubank Nederland N.V. vinden.

Anadolubank logo
popup