en
Anadolubank
Anadolubank  ›  Disclaimer
Disclaimer Disclaimer

Disclaimer

Anadolubank Nederland N.V. heeft de grootste zorg besteed aan de accuraatheid van de inhoud van de website, maar kan geen enkele verantwoordelijkheid accepteren (voor zover toegestaan door de wet) voor inaccuraat heden, omissies of fouten met betrekking tot de informatie verstrekt op de website van de bank of van elke andere waarnaar de bank verwijst of waaraan de website van de bank is verbonden.

Anadolubank Nederland N.V. is goedgekeurd door en valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34239060 en heeft zijn zetel aan:

De Boeleaan 7

1083 HJ Amsterdam

Nederland

Toepasselijke wet en regelgeving

De website en alle informatie gepubliceerd op deze website, inclusief deze disclaimer, is in principe bestemd voor het Nederlandse publiek en valt exclusief onder de Nederlandse wet en regelgeving. De Nederlandse rechter heeft exclusieve jurisdictie om mogelijke disputen te beoordelen, gerelateerd aan deze website en de informatie gepubliceerd op deze website.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is verstrekt op basis van “zoals het is”, “zoals beschikbaar”, en is samengesteld in goed vertrouwen om informatie te verstrekken over Anadolubank Nederland N.V. en haar producten en diensten. De bank kan niet garanderen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze website. Elke informatie of opinie kan worden veranderd zonder voorafgaande aankondiging. U kunt op elk moment contact opnemen met Anadolubank Nederland N.V. om bevestiging te krijgen betreffende de informatie verstrekt op deze website.

Deze website is ontworpen om een algemeen overzicht te verstrekken van onze diensten en is niet bedoeld te dienen als een omvattende en objectieve informatiebron.

Er wordt niet gegarandeerd dat de website altijd en zonder interrupties beschikbaar zal zijn en geen aansprakelijkheid kan worden geaccepteerd met betrekking tot verliezen of schade voortkomend uit een dergelijke niet-beschikbaarheid of falen in functioneren, fouten, omissies, interrupties, defecten, vertragingen in functioneren of transmissies of lijn of systeem falen. Tevens kunnen we geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor verliezen of schade voortkomend uit veranderingen in deze website door ongeautoriseerde derden, en we geven geen enkele garantie met betrekking tot de accuraatheid, functionaliteit of functioneren van elke software van derde partijen die gebruikt worden in connectie van deze website.

Alle persoonlijke details of overige informatie die wordt ingebracht of verstrekt aan deze site of middels e-mail aan de bank, is ingebracht of verstrekt voor risico van de gebruiker. De bank is op geen enkele manier aansprakelijk indien deze informatie wordt onderschept door derden of indien derden zich hiertoe toegang verschaffen zonder medeweten van de bank of één van haar medewerkers of agenten.

Auteursrecht

Het auteursrecht en alle andere rechten met betrekking tot het materiaal op deze site is te allen tijde eigendom van Anadolubank Nederland N.V. Het is niemand toegestaan om informatie op deze site te downloaden, te reproduceren, te bewaren of door te geven, anders dan voor eigen gebruik.

Toegang

Toegang en gebruik van deze website is voor het volledige risico van de gebruiker en we garanderen niet dat gebruik van deze website of het downloaden van materiaal van deze website niet zal leiden tot schade aan eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van gegevens of veroorzaken van een computer virus. U bent volledig verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en back-up van gegevens en/of apparatuur en voor het nemen van redelijke en toepasselijke voorzorgsmaatregelen voor het scannen van computervirussen en schadelijke elementen tegen eigendommen.

Wijzigingen

De informatie die deze website bevat of vertoont, is naar de mening van de bank betrouwbaar.

Hoewel de bank er redelijke zorg aan heeft besteed dat de informatie en functies die deze website bevatten en vertonen volledig en juist zijn, kan de bank niet garanderen dat deze informatie en functies geen fouten of omissies bevatten of dat de informatie die deze site bevat en vertoont geschikt is voor uw voorgenomen gebruik.

De site wordt regelmatig ge-update, dus kan op een bepaald moment gedateerd zijn. De bank heeft geen verplichting de inhoud en materiaal van deze site te updaten. Het gebruik van internet of verzenden van informatie naar of van de bank is mogelijk niet beschermd voor toegang door derde partijen en blijft daardoor misschien niet vertrouwelijk of privé.

Hyperlinks

Deze website maakt gebruik van hypertext links die u kunnen leiden naar websites die niet worden beheerd door Anadolubank Nederland N.V. en haar geregelde beveiligingen. Deze links naar websites van derde partijen of web pagina’s op die sites zijn uitsluitend gemaakt voor uw gemak.

Indien u één van deze links activeert verlaat u de website van Anadolubank Nederland N.V., en Anadolubank Nederland N.V. heeft geen controle over en accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal dat volgt. Vervolgens, de bank onderschrijft niet of vertegenwoordigt op geen enkele wijze enig product, dienst, informatie of materiaal van een dergelijke derde partij of van enig resultaat dat wordt behaald door gebruik van één van deze. Indien u besluit tot toegang van sites van derde partijen die gelinkt zijn naar of van deze site doet u dit volledig op eigen risico. Informeert u ons alstublieft onmiddellijk indien u één van deze gelinkte sites beschouwd als ongepast, illegaal of beledigend.

Communicatie

U zult geen mededelingen of verwijzingen aanbrengen of verzenden tijdens toegang of gebruik van deze site die zijn te beschouwen als onwettelijk, obsceen, onbetamelijk, lasterlijk, pornografisch, beledigend, lasterlijk, bedreigend, beledigend, smaad, aansporen tot raciale haat, discriminatie, dreiging, aanstootgevend, godslastering, schending van vertrouwen, schending van privacy, dat wat wordt beschouwd als criminele overtreding, die aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins tegenstrijdig is met de wet, rechten van derde partijen schendt, afdwingbaar in Nederland of waar dan ook.

U bent volledig aansprakelijk voor alles wat u aanbrengt of verzendt naar deze site en de bank accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor.

U zult niets aanbrengen of verzenden in of naar, of via deze site die beschadigend zijn (inclusief maar niet beperkt tot computer virussen, logistieke bommen, Trojaanse paarden, wormen, beschadigende componenten, bedorven gegevens, of andere malafide software of beschadigende gegevens) of ander misbruik (inclusief maar niet beperkt tot “hacking”).

De bank zal volledig samenwerken met handhavende autoriteit, of rechterlijk bevel die de bank verzoekt of opdracht geeft de identiteit of locatie openbaar te maken van iedereen die bovenstaande schenden of waarvan wordt beweerd deze te schenden.

Anadolubank logo
popup