Klachtenprocedure

Anadolubank Nederland N.V. hecht grote waarde aan een goede relatie met haar klanten. Daarom doen wij ons uiterste best onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te verrichten. . Wij realiseren ons echter, dat het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval hopen wij dat u ons hiervan op de hoogte brengt, zodat wij uw klacht zo spoedig mogelijk kunnen oplossen. Op deze wijze willen wij uw vertrouwen in onze bank behouden en onze dienstverlening  verbeteren.

Hoe kunt u een klacht bij ons indienen?

Indien u een klacht heeft dan kunt u uw klacht schriftelijk richten aan:

Anadolubank Nederland N.V.

T.a.v. Directie

De Boelelaan 7, Officia 1

1083 HJ Amsterdam

 

Anadolubank Nederland N.V. neemt uw klacht in behandeling en antwoordt u binnen een tijdsbestek van twee weken.

Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord op uw klacht, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie (KIFID). Deze commissie werkt onafhankelijk en haar uitspraken zijn bindend. De Geschillencommissie neemt enkel klachten van natuurlijke personen (individuen) in behandeling. Ook kunt u zich wenden tot deze commissie indien u drie maanden na inzending van uw klacht aan Anadolubank Nederland N.V. van ons nog geen reactie heeft vernomen. Uw klacht dient wel uiterlijk binnen zes maanden, gerekend vanaf de datum van het indienen van uw klacht bij Anadolubank  Nederland N.V., door de Geschillencommissie te zijn ontvangen. U kunt vrijblijvend een informatiebrochure aanvragen op het volgende adres:

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

 

Wij verwijzen naar de website www.Kifid.nl voor nadere informatie over de procedure van KiFiD.