en
Anadolubank
Anadolubank  ›  Raad van Commissarissen
Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 leden. De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

VoorzitterDhr. A.J. Smith
LidDhr. F. Canbay
LidDhr. M. Rosenberg

De raad houdt toezicht op de activiteiten van de bank en is zodanig samengesteld dat zij haar taken op een deskundige wijze kan uitoefenen. De specifieke persoonlijke deskundigheid van de leden zorgt er voor dat er een gebalanceerde meningsvorming wordt gerealiseerd met betrekking tot de belangen van alle betrokkenen.

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in een charter.

Raad van Commissarissen Reglement

Anadolubank logo
popup