en
Garantieregeling
Garantieregeling  ›  Depositogarantiestelsel
Depositogarantiestelsel Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel

Alle spaarproducten (termijndeposito's en spaarrekeningen) en betaalrekeningen van Anadolubank Nederland N.V. vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het Nederlandse depositogarantiestelsel garandeert de belangen van de rekeninghouders, voor het geval een bank niet in staat is haar verplichtingen na te komen

om klanten hun saldo terug te betalen. Voor het depositogarantiestelsel geldt een maximum uit te keren bedrag van € 100.000, - per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen.

In het geval van een gezamenlijke rekening geldt een maximaal bedrag van € 100.000, - voor ieder rekeninghouder en dus een gezamenlijk bedrag van € 200.000, - dat volledig wordt gedekt als de rekeninghouders geen andere rekening beheren.

Voor informatieblad voor de rekeninghouder over het depositogarantiestelsel (DGS) Anadolubank Nederland N.V. klik hier.

Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina van de Nederlandsche Bank.

Anadolubank logo
popup